מודעות עצמית

לטייל בסוכה- לחג הסוכות

אסור או לא יכול ?- לפרשת כי תצא

של מי המיליון הזה ?- לפרשת ראה